Finansowanie

mn-logoOferujemy mieszkania w ramach kredytu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dniem 1 września 2015 r., nastąpiły znaczące zmiany w zasadach skorzystania z programu „Mieszkanie Dla Młodych”:

Osoby wychowujące dwoje lub troje dzieci:

  • W przypadku osób wychowujących trójkę dzieci zniesione zostaną wymogi nieposiadania lokum w przeszłości oraz limit wieku (35lat)
  • Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z większego mnożnika dofinansowania (30%)
  • Wielkość powierzchni używanej do wyliczenia wkładu własnego zwiększy się do 65m

Osoby nieposiadające zdolności kredytowej:

  • Możliwość nabycia mieszkań z dofinansowaniem przez osoby pozostające w nieformalnych związkach partnerskich
  • Możliwość wsparcia osób niezdolnych do zaciągnięcia kredytów, przez osoby trzecie

Rynek wtórny i mieszkania ze spółdzielni:

  • Możliwość zakupu mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu nabycia prawa własności mieszkania, na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową o budowlę lokalu

Mnożnik w zależności od liczby posiadanych dzieci:

  • 10% w przypadku rodzin bezdzietnych
  • 15% dla rodzin z jednym dzieckiem
  • 20% dla rodzin z dwójką dzieci
  • 30% dla rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Oferujemy Państwu pełne doradztwo z zakresie wyboru najlepszej opcji kredytowej. Dysponujemy zespołem doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem, dzięki którym wybór najbardziej dogodnej oferty będzie miłym doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu – przeprowadzimy Państwa od wyboru najlepszej oferty, po jej finalizację.